logowanie | przypomnij hasłoBaza Kwater 2

Serwis kwatery2.pl wita Państwa na naszej stronie internetowej!

Jeśli poszukują Państwo ciekawych i tanich ofert noclegów na wakacje, to z pewnością znajdziecie je u nas. Zapraszamy do zapoznania się z naszą bazą pokoi, kwater, apartamentów, hoteli, ośrodków wypoczynkowych oraz pensjonatów. Szczególnie polecamy przejrzenie ofert proponujących tanie wczasy i domki letniskowe. Nasz serwis jest także idealnym miejscem, gdzie można dodać swoje własne ogłoszenie o noclegach. Gwarantujemy Państwu publikację ogłoszenia przez cały rok od jego zamieszczenia, bez ponoszenia żadnych kosztów. Tylko na kwatery2.pl możecie Państwo reklamować swój pensjonat lub hotel zupełnie za darmo. Zapraszamy!
Regulamin

Regulamin

Ten dokument ma istotę porozumienia pomiędzy wydawcą Serwisu Kwatery2.pl również wszystkimi korzystającymi z niego Klientami.

Właścicielem Portalu Kwatery2.pl jest Agencja Reklamowa S 90.

Regulamin stanowi prawną bazę określającą zasady użytkowania z naszego Portalu. Przeglądając nasz Portal, zatwierdzasz obowiązujące postanowienia tego Regulaminu korzystania z Serwisu oraz zobowiązujesz się do przestrzegania wszelkich zawartych w nim norm.

Dopełnieniem Regulaminu jest nasza Polityka prywatności oraz zaufania.

1. Charakter i cele witryny Kwatery2.pl

Serwis Kwatery2.pl jest serwisem informacyjno-promocyjnym, mającym na celu zbieranie ofert firm oferujących usługi noclegowe w Polsce także z zagranicy.

2. Rejestracja konsumentów także ochrona danych

Użytkownik, który chce dołożyć do bazy Kwatery2.pl swoją ofertę powinien wykonać bezpłatną rejestrację. Po zamknięciu rejestracji osoba posiada możliwość zalogowania się do Panelu Administracyjnego umożliwiającego dorzucenie oferty.

Dodanie i reklama propozycji w Serwisie Kwatery2.pl jest darmowe przez 365 dni. Obecny cennik jest na podstronie „Cennik”. W ramach reklamy posiadacz Serwisu uznaje rekomendowanie propozycji za darmo w określonym przez niego okresie. Z promocji wolno skorzystać tylko raz dla danego obiektu, o ile posiadacz Portalu nie zaplanuje inaczej. Właściciel Serwisu zapowiada także , że w wypadku gdy Serwis będzie świadczył abonament bezterminowy, objaśnienie to będzie zgodne z tym, że abonament ten nie może być krótszy niż 5 lat od daty jego opłacenia i że pod żadnym pozorem w przyszłości nie będą pobierane żadne zapłaty z tytułu przedłużenia ważności tego abonamentu. W przypadku gdyby okres ten z rozmaitych przyczyn został skrócony, Posiadacz Serwisu zobowiązuje się do zwrotu na konto Użytkownika % środków nie wykorzystanych w ramach okresu 5-cio letniego.

Posiadacz Serwisu rezerwuje sobie prawo do nie dopuszczenia do reklamowania oferty bez podania przyczyn.

Dane powierzane w czasie rejestracji również inne dane zawarte w Serwisie, które mogą być zbierane od odbiorców w toku użytkowania z Serwisu Kwatery2.pl, są zbierane i wykorzystywane właściwie z zasadami będącymi w naszym Regulaminie; są zamieszczane dobrowolnie przez Klienta Serwisu do wiadomości wszystkich przeglądających Serwis i nie podlegają ochronie danych osobowych.

3. Upoważnienia i możliwości odbiorców Serwisu

Rejestrując się w Serwisie Kwatery2.pl:

- zgadzasz się w trakcie rejestracji dostarczyć prawdziwe dane,

- akceptujesz w całości ten Regulamin używania z Serwisu,

- zobowiązujesz się do utrzymania w tajemnicy Twego hasła oraz zgadzasz się odpowiadać za każde skutki wywołane zarówno swoim, jak i nieuprawnionym dostępem do Serwisu przez osoby, którym użyczysz swój login także hasło,

- zobowiązujesz się poinformować nas niezwłocznie o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do Serwisu za pomocą Twojego hasła lub o zapisaniu się w Serwisie z Twojego konta pocztowego.

4. Przestrzeganie praw własności, zastrzeżenie praw autorskich

Udostępniając Serwis, zwracamy szczególną uwagę na wymóg poważania praw własności intelektualnej. Zawiadamiamy, że Serwis obejmuje dokumenty zabezpieczane prawem autorskim, znaki towarowe także inne autentyczne dane, w szczególności teksty, fotografie i sztę graficzną, a przyjęty w Serwisie wybór i kompozycja prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Wszelkie loga, znaki towarowe oraz grafika opublikowane w Serwisie są własnością ich twórców.

Portal Kwatery2.pl zastrzega sobie możliwość blokowania kont w dowolnym okresie bez podania powodów.

5. Działanie użytkowników w Serwisie Kwatery2.pl, wysyłanie materiałów

Masz uprawnienie przekazywania do Serwisu swoich informacji, materiałów, dokumentów. Z tym prawem wiąże się z jednej strony możność wpływania na innych użytkowników Serwisu, a z drugiej dostęp do pewnych obszarów naszego systemu komputerowego, czułych na zachowania, które mogą popsuć biegłość jego działania.

W związku z tym w pełni zgadzasz się, że Twoja aktywność w ramach Serwisu oraz konta:

- nie może być przeciwstawna z zasadami kultury, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie może być dla innych w żaden sposób niebezpieczna i w związku z tym nie będziesz przesyłać do Serwisu lub wykorzystując mechanizmy Serwisu, żadnych wiadomości i materiałów, umniejszających ogólnie przyjęte normy kultury, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji tekstów i opinii, które wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa lub naruszania prawa w jakikolwiek sposób,

- nie może przekraczać praw innych użytkowników Serwisu, wyjątkowo prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody opinii i w związku z tym powstrzymasz się od wypowiedzi obraźliwych albo agresywnych oraz nie będziesz gromadzić lub usuwać jakichkolwiek danych o innych użytkownikach Serwisu,

- nie będziesz wykorzystywać mechanizmów Serwisu do propagowania tekstów niechcianych, uznawanych za SPAM;

Zgadzasz się, aby edytor witryny Kwatery2.pl miał prawo do zmiany lub unieważnienia każdego Twojego wpisu bez podania przyczyny jeżeli łamie ona co najmniej jedno z podanych uwarunkowań użytkowania z Serwisu.

6. Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich

Jeżeli myślisz, że Twoje lub {czyjekolwiek|kogokolwiek] prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie przekroczone w Serwisie Kwatery2.pl, prosimy o przesłanie informacji w tej sprawie do wydawcy witryny.

7. Wyłączenia gwarancji

W całości akceptujesz, że wydawca upowszechnia Serwis Kwatery2.pl taki jaki jest.

Zdajesz sobie sprawę, że opublikowane w Serwisie materiały mogą obejmować nieprawdziwe informacje lub w jakikolwiek inny sposób nie odpowiada Twoim potrzebom oraz oczekiwaniom. Zgadzasz się, że użytkujesz z Serwisu Kwatery2.pl tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.

Wszelkie informacje, materiały lub usługi udzielane za pośrednictwem Serwisu dostarczane są bez jakiejkolwiek gwarancji, w szczególności:

- Wydawca Serwisu Kwatery2.pl nie zapewnia gwarancji dotyczących poprawności albo kompletności jakichkolwiek artykułów, informacji lub ustaleń wstawionych w witrynie,

- Wydawca Serwisu Kwatery2.pl nie gwarantuje, że każda opublikowana w Serwisie Kwatery2.pl oferta dorówna oczekiwaniom każdego Użytkownika co do rzeczowej zawartości, dokładności lub użyteczności otrzymanych wiadomości.

8. Odnośniki do obcych portali, ogłoszeń i reklam

W Serwisie Kwatery2.pl są publikowane przez właściciela Serwisu odsyłacze do innych portali. Mogą również być umieszczane ogłoszenia firm - naszych Klientów. Wydawca Serwisu Kwatery2.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których wiodą linki.

Zakazuje się polecania przez Użytkowników Serwisu obcych portali przez dodawanie linków w opisach i wszelkich innych czynności mających na celu reklamowanie serwisów o porównywalnej tematyce. Oferty łamiące ten paragraf będą natychmiastowo usuwane z katalogu.

9. Rozstrzyganie sporów

W związku z możliwością wystąpienia konfliktów związanych z użytkowaniem z Serwisu:

- zgadzasz się, że aktualny Regulamin używania z Serwisu podlega prawu polskiemu - wszelakie spory mogące wyniknąć z zrealizowania zadań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy obszarowo i rzeczowo sąd powszechny w Polsce.

- zgadzasz się, że w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu zostało ustalone za nieadekwatne z prawem przez właściwy sąd, to wyrok sądu nie skutkuje cofnięcia innych rozstrzygnięć tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zatrzymują swoją moc.

- zgadzasz się, że w przypadku niezgodności pomiędzy warunkami przedstawionymi w konkretnym dokumencie w Serwisie i podpisanym przez Wydawcę, a warunkami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, zawsze przyjmuje się za ważniejsze warunki określone w dokumencie, z wyjątkiem wyrażonych gdziekolwiek gwarancji, o których mowa była w rozdziale Wyłączenia gwarancji.

10. Zmiany regulaminu korzystania z Serwisu Kwatery2.pl

Zgadzasz się, że Wydawca Serwisu Kwatery2.pl zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania modyfikacyj w Serwisie w dowolnym czasie bez potrzeby raportowania użytkowników. Użytkownicy odpowiedzialni są za symetryczne sprawdzanie tych warunków oraz zastrzeżeń, a następujące po wszelkich zmianach, używanie  witryny jest równoznaczne z ich zgodą.

11. Dostawanie wiadomości mailowych

Rejestrując się w Serwisie Kwatery2.pl okazujesz akceptację na otrzymywanie wiadomości drogą mailową, od obsługi serwisu, dotyczących działania serwisu także przeprowadzanych akcji promocyjnych. Wiadomości takie nie będą uznawane przez ciebie za SPAM.

12. Rejestracja również eksploatacja serwisu Kwatery2.pl oznacza zgodę regulaminu.